BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Bérlő kérvényezheti Bérbeadótól a jelenlegi, aláírt bérleti szerződésének a módosítását, amit mindkét félnek közös megegyezéssel el kell fogadnia, alá kell majd írnia. Amennyiben Bérlőnek szerződés módosítási igénye támad, úgy annak pontos tartalmát jelezheti Bérbeadó felé. Ezután Bérbeadó dönt arról, hogy a szerződés módosítási igényét a Bérlőnek elfogadja e közös megegyezéssel, avagy sem. Amennyiben Bérbeadó elfogadja azt, úgy elkészíti és átküldi Bérlőnek a módosított szerződés tervezetet szemrevételezés céljából. Bérlő pozitív visszajelzése után a szerződést kinyomtatjuk és a két fél aláírhatja.

Szolgáltatás ára: 39.000 Ft / alkalom
Ezen szolgáltatás fizetési kötelezettségét elfogadja és vállalja: A Bérlő