IDEIGLENES LAKCÍMRE SZERETNÉK
BEJELENTKEZNI

Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlő a Bérlemény állandó lakcímként történő bejelentésére nem jogosult. Amennyiben azonban jelen bérleti szerződéssel összefüggésben a Bérlő számára ideiglenes lakcím bejelentésre van szükség, úgy azt ingyenesen a Bérbeadó elkészíti (amennyiben Bérlő biztosítja a lakcím bejelentő kartont aláírásra) számára, amennyiben azt a meghatalmazott képviselőnek telefonon, vagy e-mailben jelzi a Bérlő.